Energigaser och vätskeformiga bränslen – forskning inom Energiforsk AB

Energiforsk AB bildades 1 januari 2015 och övertog verksamheten vid tidigare bolagen SGC (Svenskt Gastekniskt Center), Elforsk, Värmeforsk och Svensk Fjärrvärmes forskning. Verksamheten fortsätter som tidigare. På sikt kommer denna hemsida att stängas. Mer om Energiforsk finner du på Energiforsks tillfälliga hemsida.

SGC har varit ett cleantechföretag som erbjuder avancerade tjänster inom forskningsadministration, FoU-påverkansarbete, FoU-events och teknikkonsultverksamhet inom energigasområdet med fokus mot förnybara gaser såsom biogas. SGCs devis är "Catalyzing energygas development for sustainable solutions". En kort film om SGC finner du HÄR!