Publikationer

Våra forskningsresultat publicerar vi i serien SGC Rapport. Därtill ger vi ut faktabroschyrer och handböcker. Sök bland våra rapporter i sökmotorn nedan. Rapporterna kan laddas ned gratis i pdf-format.

Du kan köpa tryckta rapporter från SGC genom att skicka oss ett mail. Ange då rapportens nummer och titel. Enstaka SGC rapporter kostar 150 kr+moms.

För 1200 kr+moms/kalenderår kan du prenumera på SGC Rapporter. Vi skickar då alla nya rapporter till dig i pappersformat så snart de publicerats. På detta sätt behöver du inte vara rädd för att missa något intressant.

I sökmotorn nedan kan du söka bland SGC:s rapporter (när SGC-rutan är ikryssad) eller bland ett 1000-tal svenska rapporter från ett 30-tal olika källor (när ingen av rutorna är ikryssade).
Om sökmotorn och dess funktioner.