Event

Vi anordnar ett flertal återkommande event kring forskning och utveckling med fokus på energigaser. Vissa event riktar sig till en bred publik, andra till en något smalare. Gemensamt för dem är att vi alltid vinnlägger oss om ett genomarbetat och högkvalitativt arrangemang där effektiv kunskapsöverföring står i centrum. Läs mer om våra event här