NBC

Nordic Biogas Conference - NBC - är en vartannat år återkommande vetenskaplig konferens om biogas där främst nordiska och europeiska forskare från industri och akademi möts. Konferensen attraherar många industrideltagare och inkluderar också en utställning. Det nordiska fokuset innebär att konferensen vandrar runt mellan de fem länderna i Norden. Nästa upplaga av konferensen arrangeras i Finland 160907-160910. SGC var en av initiativtagarna till konferensen, som första gången arrangerades 2006. SGC är medarrangör av konferensen tillsammans med en aktör från respektive nordiskt land. Läs mer om NBC här!