Om oss


SGC tillhör nu verksamheten i Energiforsk AB.

Vi är ett spjutspetsföretag inom hållbar utveckling med ett nationellt uppdrag. Vi arbetar under devisen "Catalyzing energygas development for sustainable solutions". Vi samordnar teknisk utveckling kring framställning, distribution och användning av energigaser och sprider kunskap om energigaser. Fokus ligger på förnybara gaser från rötning och förgasning. Tillsammans med företag och med Energimyndigheten och dess samverkansprogram Energigasteknik utvecklar vi nya möjligheter för energigaserna att bidra till ett hållbart samhälle.

Vi ger ut faktabroschyrer och publicerar resultat från våra forskningsprojekt. Rapporter kan du ladda ned gratis - eller också prenumerera på dem i pappersform. Broschyrer går att köpa.