DGC

Med Dansk Gasteknisk Center (DGC) finns ett mångårigt samarbete. DGC medverkar i några av SGC:s projekt, främst kring förgasning, medan SGC medverkar i några av DGC:s projekt, främst kring gasanvändning. På detta sätt drar båda organisationerna maximal nytta av varandra.

DGC har tre fokusgrupper kallade fagudvalg i vilka SGC finns representerade. Nedan redovisas grupperna och SGC:s representanter i respektive grupp:
  • FAU-GI: fagudvalget for gasanvendelse/installationer (SGC-representant: Theodor Blom, EON)
  • FAU-GT: fagudvalget for gastransport (SGC-representant: Vakant)
  • FAU-GM: fagudvalget for gasmåling (SGC-representant: Kim Turppa, Swedegas)