Söka anslag

Vi erbjuder tjänster inom forskningsadministration. Som representant för svensk gasindustri har vi arbetat fram och slutit avtal med Energimyndigheten om ett gemensamt forskningsprogram kallat Samverkansprogram Energigasteknik. Samverkansprogrammet utgör en forskningsfinansierings- kanal för svensk gasindustri. Vi arbetar ständigt på att utveckla innehållet i programmet och slipa dess olika delar till gagn för dig som vill söka pengar från programmet. Vi bistår dessutom dig som sökande och kund med projektering och controlling när ditt projekt får grönt ljus från Energimyndigheten.

Vi erbjuder också forskningsadministrativa tjänster i relation till europeiska partners, främst sådana med koppling till den europeiska gasforskningsorganisationen GERG, i vilken vi är enda svensk medlem. Här bidrar vi med förmedling av europeisk projektfinansering samt projektavtalskoordinering till dig som vill pröva lyckan i Europa.