Projektförslag

Aktörer från industri och akademi har inom ett flertal grupperingar och vid olika tillfällen suttit ner och gemensamt skapat ett antal rapporter/agender/strategier för att beskriva det svenska FoU-behovet inom det förnybara energigasområdet. Vi har samlat länkar till några av dessa nedan för att ge inspiration till nya projekt som flera aktörer identifierat som relevanta frågor och områden.

Strategidokument från fokusgrupp Avfalls- och jordbrukbaserad biogasproduktion

Strategidokument från fokusgrupp Storskalig gasförsörjning för drivmedels- och kraftproduktion

Strategisk Forsknings- och Innovationsagenda: ”Teknikexport kring Grön metan från restprodukter till nät och pump”

FoU-strategi för biogas - framtagen inom Skånes färdplan för biogas