Pågående projekt

Just nu pågår följande FoU-projekt med SGC som samordnare och/eller deltagare:

Samverkansprogram Energigasteknik
 1. Utvärdering av termisk hydrolys vid Sundets biogasanläggning i Växjö
 2. Ask- och bäddmaterialseffekter vid tvåbäddsförgasning
 3. Utredning av processvatteninnehåll från uppgraderingsanläggningar för fordonsgas samt biogaskomprimering 
 4. Val av lämpliga tillsatsmaterial och utformning av aktiveringsprocessen för olivin
 5. Fossilfri tissuetorkning - förstudie
 6. Nya instrument för online-mätning av alkali och tjäror vid förgasning av biomassa
 7. Katalytisk omvandling av pyrolysgas i WoodRoll-processen för ökad driftsäkerhet
 8. Ny teknologi för förbränning med låga utsläpp av lågvärdig gas från deponi eller förgasning
 9. Benchmarking för en effektivare biogasproduktion
 10. Gasol från spillprodukter
 11. Utveckling av mätmetodik för GoBiGas-förgasaren
 12. Koksomvandling i indirekt förgasning i fluidiserande bäddar
 13. Ny teknik för markant förbättring av dagens vattenskrubber
 14. Halmpellets och halmbriketter som stabilserande substrat vid biogasanläggningar
 15. Utveckling av ny förbränningssystem för nästa generation heavy duty gasmotorer
 16. Utredning av terpener (D-limonen och p-cymen) i biogas från matavfallrötning
 17. Slam från dricksvattenproduktion kan reducera svavelväte vid rötning
GERG
 1. North Sea Power-to-gas Platform
 2. HIPS-NET
 3. Biogas upgrading - a technical review

DGC

 1. 18 kW Robur Gasvärmepump, prototyptest
 2. ERFA-gruppe Gasvärmepumpar i Danmark
 3. Mini-kraftvärmeverk och förnybar energi; integration

Horisont2020

INGA PROJEKT FÖR NÄRVARANDE