GERG-projekt

Genom den europeiska gasforskningsorganisationen GERG kan du på ett effektivt sätt komma i kontakt med de ledande FoU-företrädarna för Europas ledande gasföretag. Medlemmarna i GERG driver många olika projekt tillsammans. Ofta handlar det om jämförelser mellan situationen i olika länder för att försöka etablera en slags best practice, men också andra projekt är så klart välkomna. Den som initierar ett projekt inom GERG ställer själv upp villkoren för projektet. Vanligt är att man antingen delar kostnaden jämnt av mellan deltagarna, eller också sätter initiativtagaren upp en kostnad för att få vara med i projektet. Eftersom det i normalfallet är industrin enbart som finansierar GERG-projekt finns inget krav på offentliggörande av projektresultat och -rapport. Även här är det därför upp till initiativtagaren att bestämma vad som ska gälla. Mall för projektansökningar till GERG kan laddas ner här

SGC:s tjänsteerbjudnanden i relation till GERG
Vi erbjuder två tjänster i relation till GERG i enlighet med nedan

Förmedling av europeisk projektfinansiering via GERG

Vi får en målgruppsanpassning av din projektidé för en GERG-publik och presenterar projektidén i relevanta GERG-grupper. Denna tjänst kostar 5 000 kr.

Projektavtalskoordinering i GERG-projekt

Vi upprättar ett engelskspråkigt projektavtal med internationella GERG-aktörer i av svenska aktörer initierat projekt. Denna tjänst kostar 10 000 kr.