Arbeta hos oss

SGC är ett kunskapsintensivt företag och personalen vår styrka. Vi är stolta över den mångfald av kunskap och kompetens som finns hos oss och värnar om att hela tiden utveckla den.

Var med och skapa värden
Att arbeta hos oss innebär att aktivt medverka till att forskningsresultat och idéer kan utvecklas och skapa värden hos industrin och i samhället i form av nya bränslen, effektiva processer eller utmärkt miljöprestanda. Vi värdesätter våra medarbetares nyfikenhet och lyhördhet inför nya utmaningar och uppmuntrar idéutbyte och samarbete över gränser. Att arbetet utförs med affärsmässighet och ansvarstagande är en självklarhet.

Utvecklande nätverk
På SGC ser vi oss som en innovationspartner ofta i nära samverkan med både akademi och industri. Arbetar du hos oss har du stora möjligheter att utveckla dig i nätverk med representanter från såväl akademisk spjutspetsforskning som industriell innovationsverksamhet.