IEA Bioenergy Task 37

Task 37 är en arbetsgrupp inom IEA Bioenergy som jobbar för att sammanställa rapporter och skapa nätverk mellan olika länder för att gynna produktionen av biogas och en rötrest med hög kvalitet. Målet med gruppens arbete är att beskriva och sammanställa den bästa tillgängliga tekniken inom olika fokusområden och jämföra och beskriva situationen för biogasproduktion i världens länder. 

Idag är följande länder medlemmar i Task 37: 
ATAustria ATFrance ATNorway ATUnited Kingdom
ATBrazil ATGermany ATSweden ATEuropean Commission
ATDenmark ATIreland ATSwitzerland
ATFinland ATKorea ATThe Netherlands Australien (ny medlem)

SGC leder det svenska arbetet genom Tobias Persson som är national team leader för Sverige. En Svensk gruppering bestående av SGC, SP och BRC (Biogas Research Centre i Linköping) har skapats för att säkerställa att svenska intressen tillvaratas och relevant information når svenska intressenter. Sverige deltagande finasieras av Energimyndigheten.

Kontaktpersoner för den svenska grupperingen är:
Mattias Svensson, Energiforsk
Anneli Petersson, SP
Jonas Ammenberg, BRC

Genom att fylla i formuläret nedan kan du få aktuell information om Sveriges arbete inom IEA Bioenergy Task 37 via e-mail 2 gånger per år.