Om IEA

Internationella energibyrån (på engelska International Energy Agency), förkortat IEA, grundades efter oljekrisen 1974. Organisationen har 28 medlemsstater och är ett fristående organ inom OECD och huvudmålen är att minska samhällets beroende på olja. IEA har sitt sekretariat i Paris och bedriver huvuddelen av sitt arbete inom totalt 42 tekniksamarbeten. Sverige deltar i drygt hälften av dessa.

IEA Bioenergy
IEA Bioenergy är ett tekniksamarbete under IEA som jobbar för ökat samarbete mellan olika länder för att utveckla nya och förbättrade energilösningar och introducera dessa på marknaden. Aktiviteterna genomförs i åtte olika annex varav SGC deltar som svensk representant i

IEA Bioenergy Task 37