Nyheter

2015-02-10
Tobias Persson avgår som National Team Leader inom IEA Bioenergy Task 37 och lämnar över arbetet till Mattias Svensson som också arbetar på Energiforsk (f.d. SGC). Samtidigt byts BRC:s representant ut, eftersom Per Mårtensson ersätts av Jonas Ammenberg.

2014-12-15
Nyhetsbrev nr 3, God jul! 

2014-10-21
Årets andra möte inom IEA Bioenergy Task 37 genomfördes i Frankrike. Arbetsmötet var bra och konstruktivt liksom studiebesöket till tre franska biogasanläggningar. Ett nyhetsbrev (nr 2-2014) som sammanfattar intrycken från mötet finns för nerladdning här.

2014-09-12

Ett flertal nya publikationer finns att ladda ner från Task 37:s hemsida. Idag publicerades en svensk "case story" om biometan tarnsport utanför gasnätet. Tidigare under året har tre tekniska broschyrer publicerats om förbehanndlingstekniker av svårnedbrytbara substrat, insamling av matavfall samt övervakningstekniker för biogasprocessen. 

2014-04-05
Ett mycket inspirerande möte i Brasilien avslutades med ett studiebesök på världens största vattenkraftverk. Mötet har resulterat i en helt ny plattform inom biogas i Sydamerika som kommer att arbeta i tätt samarbete med Task 37. Länk till nyhetsbrev 1-2014

2014-01-09
Det andra nyhetsbrevet från 2013 skickades med information och erfarenheter från mötet i Syd-Korea i november. Hela nyhetsbrevet hittar du här.

2013-06-03
Hemsidan www.task37.se är nu uppdaterad med ett större innehåll.

2013-05-30
Den svenska grupperingen inom Task 37 hade möte för att diskutera vad som beslutades på det senaste intenationella mötet i Bern i April 2013. Ett utskick kommer att göras till e-mail listan före midsommar.

2013-05-08

Energimyndigheten beviljade SGC:s ansökan att fortsätta som projektledare för det svenska arbetet inom IEA Bioenergy Task 37 med stöd från BRC och SP.