Examensarbeten

SGC erbjuder 1-2 exjobb varje år. Exjobben har en nära anknytning till forsknings- och utvecklingsbehovet inom den energigastekniska industrin.

Ledigt exjobb: "Biogasens historia"
Biogas har under de senaste 15 åren gått från att vara i det närmaste okänt till att bli en av nycklarna till framtidens hållbara energisystem. Än så länge kommer merparten av den framställda biogasen från rötning av avloppsslam i kommunala reningsverk, men samtidigt finns många planer för framtiden. Alla tekniska system behöver förankras i ett samhälle för att rätt kunna utvärderas och förstås. Med biogasens allt större roll är det viktigt att vi också känner till dess historia bättre. Vi vet att rötning av avloppsslam inleddes på 1930-talet i Sverige och vi vet att nyttiggörande av rötgas i form av inblandning i stadsgas ägde rum med start 1948 i Västerås. Men sen vet vi inte så mycket mer. I det här exjobbet vill vi försöka ta reda på en viktigt teknikhistoria som hamnat i skymundan. Vilka var drivkrafterna för att börja röta avloppsslam? Var tillämpades tekniken först och varför just där? Hur såg utbyggnaden ut? När kom man på att rötgasen också kunde nyttiggöras? Hur såg alternativen för nyttiggörandet ut? Hur mottogs nyttiggörandet av gasen av samhället? Detta är några av de frågeställningar vi vill få svaren på. Arbetet lämpar sig väl som examensarbete inom teknisk eller naturvetenskaplig fakultet, t.ex. inom teknik- och vetenskapshistoria.

Är du intresserad av examensarbetet? Kontakta då Martin Ragnar.

Pågående exjobb

Just nu har vi inga exjobb som pågår.