Om SGC

Affärsidé
SGC har till föremål för sin verksamhet att driva forsknings-, utvecklings- och demonstrationsverksamhet inom det energigastekniska området, samt därmed sammanhängande verksamhet.

Vision
Catalyzing energygas development for sustainable solutions

Mission
SGC:s mission är att SGC ska
  • Vara gasforskningens referenspunkt i Sverige
  • Samordna forskning och utveckling inom gasbranschen med fokus på förnybart
  • Stödja kommersialiserandet av hållbara tekniklösningar

Våra verksamhetsområden
Vi bedriver verksamhet inom framställning, distribution och användning av energigaser. Fokus ligger på förnybara energigaser och främst metan. En stor del av verksamheten har fokus på transportsektorn.

Nyckeltal
Omsättning 2013: 9 MSEK
Antal anställda: 6 st
Säte: Malmö
Verksamhetsorter: Malmö och Stockholm
Styrelsens ordförande: Anders Mathiasson
Årsredovisning: 2013
Organisationsnummer: 556381-6684