CSR

CSR står för Corporate Social Resonsibility och brukar uppfattas som företags arbete med ekologiska och sociala hållbarhetsfrågor.

CSR i vår affärsidé
SGC är ett spjutspetsföretag inom hållbar utveckling. Affärsidén är att driva på teknisk utveckling för ökad användning av energigaser och då särskilt förnybara sådana. Det handlar särskilt om metan från rötning och förgasning av biomassa. Därtill verkar SGC för att sprida kunskap om energigaser. Detta innebär ett bidrag till social hållbarhet.

CSR i vår verksamhet

  • Vi köper vindkraftsel. Vindkraft är el framställd med vind - en energigas det med!
  • Våra rapporter trycks på lågblekt papper fritt från petroleumbaserade optiska vitmedel. Pappret är framställt av svensktillverkad pappersmassa som blekts utan användande av klorinnehållande blekkemikalier, d.v.s. TCF.
  • Vi deltar regelbundet i Malmö stads näringslivsarrangemang.
  • Vi betalar årligen omkring 1 700 000 kr i skatt, vilket räcker till 4 gymnasielärare eller 1333 läkarbesök.
Har Du CSR-förslag till oss?
Har du ett bra förslag på vad vi kan göra mer inom CSR-området så tar vi tacksamt emot tips!