Styrelse

Anders Mathiasson är styrelseordförande.

SGC:s styrelse utgörs av

Anders Mathiasson, ordförande (Energigas Sverige)
Tina Helin, vice ordförande (EON Gas Sverige AB)
Ulrika Bergström (Kraftringen AB (publ))
Åsa Burman (Göteborg Energi AB)
Lars Göransson (Öresundskraft AB)
Johan Zettergren (Swedegas AB)SGC:s styrelse fotograferad i samband med bolagsstämman den 23 maj 2013.