Ägare

SGC ägs av följande sex företag:

E.ON Gas Sverige AB är den största enskilda ägaren i SGC med ett innehav om 30 % av aktierna. På E.ON Gas Sverige AB arbetar omkring 110 personer med energigaserna; naturgas, fordonsgas, biogas, vätgas och gasol. E.ON Gas Sverige AB förvaltar sitt befintliga gasnät och ser till att gasen når kunder i det 35-tal kommuner företaget verkar inom. Företaget bedriver dessutom teknisk service och besiktningsverksamhet. E.ON Gas Sverige AB är den ledande leverantören i Sverige av fordonsgas i form av naturgas och biogas. Utöver detta arbetar man även för en utbyggnad av det svenska gasnätet.Energigas Sverige är branschorganisationen för aktörer inom biogas, fordonsgas, gasol, naturgas och vätgas. Energigas Sverige har en bred roll som språkrör inom området energigas där säkerhet, teknik, marknad och opinionsbildning är viktiga delar. Energigas Sverige arbetar för att Sverige genom en säker, miljömedveten och effektiv gasanvändning får en hållbar och långsiktig energipolitik. Energigas Sverige äger 20 % av aktierna och innehar ordförandeposten i SGC:s styrelse vilket borgar för en bred förankring av SGC:s verksamhet i den svenska energigasbranschen.

Swedegas AB äger 20 % av aktierna i SGC. Swedegas är ett infrastrukturbolag som investerar i smarta energisystem. Företaget äger gasnätet som sträcker sig från Dragör till Stenungsund. Varje år transporterar Swedegas energi motsvarande 15 TWh till distributörer och direktanslutna kunder. Gasnätet försörjer 33 kommuner, flera kraftvärmeverk och industrier med naturgas. Swedegas satsar nu på att utveckla infrastruktur för biogas och flytande naturgas.


Göteborg Energi AB äger 10 % i SGC. GE säljer energi i form av fjärrvärme, kyla, gas och el samt diverse tjänster. GE är en av Sveriges största gasanvändare i form av el- och värmeproduktion i Rya kraftvärmeverk. GE:s engagemang i förnybar gas är omfattande. Under 2007 tog man i drift Sveriges största uppgraderingsanläggning för biogas. Biogasen distribueras via gasnätet. GE har även driftsatt ett antal biogasprojekt baserade på rötningsteknik i samarbete med olika kommuner i Västsverige. I Lidköping har man nyligen tagit i drift Sveriges första anläggning för produktion av flytande biogas tillsammans med Lidköpings kommun. GE driver också ett stort förgasningsprojekt GoBiGas. Där pågår just nu montage av en demonstrationsanläggning för biogasproduktion genom förgasning av skogsavfall. Anläggningen blir den största i sitt slag, den största biogasanläggningen i Sverige och den första att mata ut biogas i stamnätet.


Kraftringen AB (publ) äger 10 % av aktierna i SGC. Bolaget med säte i Lund engagerade sig tidigt i frågan om att få naturgas till Sverige och västra Skåne. Verksamheten i koncernen omfattar idag elnät, elförsäljning, elproduktion, fjärrvärme, fjärrkyla, naturgas, biogas, kommunikationsnät och belysning samt entreprenad- och servicetjänster. Kraftringen tar ansvar för att använda naturresurser så effektivt som möjligt genom att fokusera på lokala energilösningar som både skapar stora miljövinster och bidrar till en hållbar tillväxt. Tillsammans med medvetna kunder och samarbetspartners vill företaget skapa energi som leder utvecklingen av det hållbara samhället. Örtoftaverket, som byggs utanför Eslöv, kommer att eldas med biobränsle i form av skogsavfall, returträ och torv och sänker därmed koldioxidsutsläppen med 205 000 ton årligen.


Med visionen "Energi för en bättre värld. Kraft för regionen" ställer vi höga krav på oss själva. Vårt avtryck på omvärlden ska minska och vi har kommit en bra bit på väg. Övergången till biobränsle har minskat koldioxidutsläppen med 300 000 ton per år. Fordonsgas i stadsbussarna har förbättrat luften för Helsingborgarna och vi är en av de största påhejarna av elbilar. Vårt nya kraftvärmeverk kommer att göra fjärrvärme och el av restavfall. Från Helsingborg arbetar vi för en livskraftig Öresundsregion. 450 medarbetare ser till att 260 000 kunder får el, fjärrvärme, naturgas, fjärrkyla, bredband och servicetjänster. Öresundskraft äger 10 % av aktierna i SGC och är en komplett aktör på naturgasmarknaden.