Länkar

Internationellt
IEA Bioenergy Task 37 - ladda ner rapporter och läs om Task 37:s senaste arbete

Europa
European Biogas Association- följ arbetet inom det europeiska biogassamarbetet
Greengasgrids plattform med mycket information om biometan
AllGas - EU projekt om biogas från microalger

Danmark
www.biogasbranchen.dk - följ utveckllingen av biogas i danmark via danska gasföreningen

Finland
www.biokaasuyhdistys.net - information om finlands biogasanläggningar. 
www.cbg100.net/ - Statistik från Finland

Holland
www.b-i-o.nl/ - biogasanläggningar i Holland
www.fuelswitch.nl/ - tankstationer i Holland

Storbritanien
www.biogas-info.co.uk - karta över brittiska biogasanläggningar och mycket mer

Tyskland
Biogaspartner- lista över alla tyska uppgraderingsanläggningar

UK
biogas-info.co.uk -  biogasanläggningar i UK 
www.adbiogas.co.uk - branschorganisationen
www.r-e-a.net - Renewable Energy Association med mycket bra information 

USA
www.americanbiogascouncil.org - karta över amrikanska biogasanläggningar
www.biogasdata.org - information om biogasanläggningar i USA

Fler länkar från länderna inom Task 37 publiceras kontinuerligt.