Gasification seminar

SGC International Seminar on Gasification är den viktigaste mötesplatsen för året när det gäller förgasning. Det är en väletablerad internationell konferens som årligen lockar gräddan av företrädare för i första hand europeisk förgasningsindustri och europeiska institut med intresse av förgasning. SGC har anordnat konferensen årligen sedan 2007. Nästa upplaga av SGC International Seminar on Gasification går av stapeln hösten 2016. Läs mer här!