Analystjänster


 
 
 
 
 

 
 
 
SGC är förmedlare av DGC:s analystjänster. DGC är ett företag med lång och gedigen erfarenhet av att arbeta med energigaser, med över 100 uppdrag inom emissionsmätningar årligen. Man jobbar med alla energigaser, det vill säga naturgas, gasol, biogas, vätgas, stadsgas och varianter därav. 

DGC arbetar brett med uppdrag både
från tillverkningsindustri och tester för försäljningsledet. Några av de områden som DGC har erfarenhet av att arbeta med uppdrag från är gas- och energianvändning, miljö- och förbränningsteknik (energigaser, biomassa, fjärrvärme, kraftvärme), gastransport, laboratorietester av gasapparater, Notified body (CE-märknig) och riskanalyser. Man arbetar även med konsultverksamhet inom energirelaterade frågor och FoU-projekt.

Med huvudkontor i Köpenhamn befinner man sig nära marknaden i södra Sverige. Därav förmedlar vi DGC:s analystjänster.

Några exempel på förmedlade tjänster

- Mobila enheter för provtagning och mätning på plats av emissioner och gaskvalitet (NOx, N2O, CO, CH4, NH3, HC, Formaldehyd, övriga aldehyder, Lukt, O2, siloxaner etcetera)
- IR-kamerateknik som effektivt identifierar diffusa och intermittenta läckage av kolväten, till exempel metan. Läckageplatsen kapslas sedan in och ventileras för att kvantifiera utsläppet
- Kvalitetsäkring
- Garantitester
- Certifiering av spisar och andra gasapparater i enlighet med EU-direktiv 
- Kalibrering/verifiering av mätutrustning
- Energieffektivitet, rökgasförluster
- Teknisk service
 
Kontakta oss gärna för mer information och offert!

Kontakt:
Mattias Svensson, SGC, (telefon 040-6800762,  mattias.svensson@sgc.se)