Kompetensområden


Gasmotorteknik, emissioner
och gasrening

Mattias Svensson

Förgasning, reformering,
katalytisk 
förbränning 
och bränslesyntes

Anna-Karin Jannasch

Rötning, uppgradering
och membranteknik

Tobias Persson
Mattias Svensson
Gastransport, gas från
skogsindustri, energilagring
Martin Ragnar