Standardisering

Standardisering är viktig för ett effektivt resursutnyttjande och välfungerande samhälle i allmänhet. Detta gäller också frågor om gaskvalitet för olika applikationer. SGC spelar en aktiv roll i arbetet med en revidering av den svenska standarden för fordonsgas inom SIS/TK415 Motorbränslen, AG5 Naturgas och biogas. På motsvarande sätt deltar SGC också i framtagandet av en europeisk standard vad gäller biometan för inmatning på naturgasnätet inom CEN/TC408 ”Project Committee - Biomethane for use in transport and injection in the natural gas grid”.