Energiforsk undertecknar avtal om europeiskt forskningsamarbete

I ERIG deltar förutom Sverige också Danmark, Tyskland, Schweiz, Holland och Frankrike. Syftet med ER...
Läs mer >>


Inbjudan till kunskapsseminarium - Dags för Power to Gas i Sverige?

Vid seminariet presenteras bl a resultaten från den nyligen avslutade lokaliseringsstudien i ämnet, ...
Läs mer >>

Energiforskningen samlas i nytt bolag – Energiforsk

Energiforsk ägs av Svensk Energi, Svensk Fjärrvärme, Svenska kraftnät, Energigas Sverige och Swedega...
Läs mer >>

Industriella driftserfarenheter och skogsindustrin i fokus vid årets upplaga av SGC International Seminar on Gasification

Erhållna driftserfarenheter från större industriella förgasningsanläggningar och biomassaförgasninge...
Läs mer >>

Energiforsk undertecknar avtal om europeiskt forskningsamarbete
I ERIG deltar förutom Sverige också Danmark, Tyskland, Schweiz, Holland och Frankrike. Syftet med ERIG är att proaktivt svara upp mot utlysningar med bäring på gas inom EU:s stora forskningsprogram Horizont 2020. Genom ERIG etableras ett nätverk mellan väletablerade universitet och institut som snabbt kan sätta samman projekt. Det är Energiforsks övertygelse att ERIG-engagemanget kommer att öka det svenska deltagandet i gasrelaterade EU-projekt. Energiforsks engagemang i ERIG görs i nära samarbete med Biogas Research Centre vid Linköpings universitet, med Svenskt Förgasgningscentrum vid Luleå Tekniska universitet samt med SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.