Energiforsk undertecknar avtal om europeiskt forskningsamarbete

I ERIG deltar förutom Sverige också Danmark, Tyskland, Schweiz, Holland och Frankrike. Syftet med ER...
Läs mer >>


Inbjudan till kunskapsseminarium - Dags för Power to Gas i Sverige?

Vid seminariet presenteras bl a resultaten från den nyligen avslutade lokaliseringsstudien i ämnet, ...
Läs mer >>

Energiforskningen samlas i nytt bolag – Energiforsk

Energiforsk ägs av Svensk Energi, Svensk Fjärrvärme, Svenska kraftnät, Energigas Sverige och Swedega...
Läs mer >>

Industriella driftserfarenheter och skogsindustrin i fokus vid årets upplaga av SGC International Seminar on Gasification

Erhållna driftserfarenheter från större industriella förgasningsanläggningar och biomassaförgasninge...
Läs mer >>

Den europeiska gasindustrin forskningsledare samlade i Malmö
SGC är enda svenska medlem i den europeiska gasforskningsorganisationen GERG. Organisationens högsta beslutande organ är GERG Board of Directors som sammanträder två gånger årligen. I slutet av veckan samlades gruppen för sitt årliga höstmöte som i år var förlag till Malmö och med SGC som värd. Det långvariga och målmedvetna svenska arbetet med gröna gaser, ekologi och grön omställning imponerade djupt på deltagarna som förutom en vy från Turning Torsos översta våning också bjöds på föreläsningar om stirlingmotorteknik (Teknikens och Sjöfartens hus), Djurrätt/Djurvälfärd och ekologisk odling (Ängavallens gård), resa med biogasbuss (Nobina) och insikt i cleantechföretagandet i regionen (möte i Malmö Cleantech Citys lokaler). Det var därför 20 mycket nöjda forskningschefer och företrädare för den europeiska gasindustrin som på fredagseftermiddagen tog tåget över bron till Kastrup för vidare färder hem till Norge, Finland, Holland, England, Schweiz, Tyskland, Spanien, Italien, Polen, Belgien och Turkiet.