Energiforsk undertecknar avtal om europeiskt forskningsamarbete

I ERIG deltar förutom Sverige också Danmark, Tyskland, Schweiz, Holland och Frankrike. Syftet med ER...
Läs mer >>


Inbjudan till kunskapsseminarium - Dags för Power to Gas i Sverige?

Vid seminariet presenteras bl a resultaten från den nyligen avslutade lokaliseringsstudien i ämnet, ...
Läs mer >>

Energiforskningen samlas i nytt bolag – Energiforsk

Energiforsk ägs av Svensk Energi, Svensk Fjärrvärme, Svenska kraftnät, Energigas Sverige och Swedega...
Läs mer >>

Industriella driftserfarenheter och skogsindustrin i fokus vid årets upplaga av SGC International Seminar on Gasification

Erhållna driftserfarenheter från större industriella förgasningsanläggningar och biomassaförgasninge...
Läs mer >>

Inbjudan till kunskapsseminarium - Dags för Power to Gas i Sverige?
Den 12 maj arrangeras ett kostnadsfritt kunskapsseminarium i Stockholm om möjligheter och förutsättningar för Power to Gas i en svensk kontext.Vid seminariet presenteras bl a resultaten från den nyligen avslutade lokaliseringsstudien i ämnet, där frågor såsom

- Är tiden mogen för en första pilotanläggning i Sverige?
- Hur ser förutsättningarna ut?
- Var bör i så fall en anläggning byggas? 
- Vad skall den producera, vätgas eller metan?, m.fl. 

har undersökts. Man har i studien tittat närmare på de förutsättningar som råder på de tre lokaliseringarna Falkenberg, Gotland samt Piteå.

Projektet har bedrivits inom Samverkansprogram Energigasteknik med finansiering från Energimyndigheten och ett flertal svenska industrier och branschorganisationer. 

Dead-line för anmälan: 5 maj. 

För mer information och anmälan, klicka HÄR.