Energiforsk undertecknar avtal om europeiskt forskningsamarbete

I ERIG deltar förutom Sverige också Danmark, Tyskland, Schweiz, Holland och Frankrike. Syftet med ER...
Läs mer >>


Inbjudan till kunskapsseminarium - Dags för Power to Gas i Sverige?

Vid seminariet presenteras bl a resultaten från den nyligen avslutade lokaliseringsstudien i ämnet, ...
Läs mer >>

Energiforskningen samlas i nytt bolag – Energiforsk

Energiforsk ägs av Svensk Energi, Svensk Fjärrvärme, Svenska kraftnät, Energigas Sverige och Swedega...
Läs mer >>

Industriella driftserfarenheter och skogsindustrin i fokus vid årets upplaga av SGC International Seminar on Gasification

Erhållna driftserfarenheter från större industriella förgasningsanläggningar och biomassaförgasninge...
Läs mer >>

Inbjudan till kostnadsfritt seminarium om Power-to-Gas i Falkenberg
Swedegas AB – ägare till det nationella gasnätet i Sverige – har samlat en grupp av intressenter kring det aktuella ämnet Power-to-gas. Det handlar om hur man kan nyttiggöra temporär överproduktion av el (från t.ex. vindkraft) genom att omvandla den till gas som kan lagras och användas senare eller till nåt annat ändamål. Efter en förstudie som gjordes under 2013 har Swedegas och dess partners nu gått vidare med ett nytt projekt som också stöds ekonomiskt av Energimyndigheten. Nu handlar det om att undersöka tre lämpliga platser för lokaliseringen av en pilotanläggning där Falkenberg är en av dessa.

Välkommen till ett spännande och innehållsrikt seminarium i Falkenberg den 20 oktober, kl. 9.30-15.00, där Falkenbergs lokala förutsättningar och lämplighet som lokaliseringsort för en första Power-to Gas demoanläggning diskuteras. Mer information hittar du HÄR