Energiforsk undertecknar avtal om europeiskt forskningsamarbete

I ERIG deltar förutom Sverige också Danmark, Tyskland, Schweiz, Holland och Frankrike. Syftet med ER...
Läs mer >>


Inbjudan till kunskapsseminarium - Dags för Power to Gas i Sverige?

Vid seminariet presenteras bl a resultaten från den nyligen avslutade lokaliseringsstudien i ämnet, ...
Läs mer >>

Energiforskningen samlas i nytt bolag – Energiforsk

Energiforsk ägs av Svensk Energi, Svensk Fjärrvärme, Svenska kraftnät, Energigas Sverige och Swedega...
Läs mer >>

Industriella driftserfarenheter och skogsindustrin i fokus vid årets upplaga av SGC International Seminar on Gasification

Erhållna driftserfarenheter från större industriella förgasningsanläggningar och biomassaförgasninge...
Läs mer >>

SGC på väg mot fusion
Tisdagen den 16 september fattade SGC:s ägare vid en extra bolagsstämma beslut om att fusionera SGC med Elforsk, Värmeforsk och Svensk Fjärrvärmes forskningsverksamhet inom samverkansprogrammet Fjärrsyn. Beslutet villkorades med ett antal krav. Dagens gasverksamhet kommer att fortsätta som hittills och också fortsatt utgå från kontoret i Malmö. Det är i nuläget oklart exakt när fusionen kommer att äga rum, men sent i höst eller senast vid årsskiftet bör så ha skett. SGC.s personal fortsätter in i det nya bolaget, som givits namnet Energiforsk AB.