Avfalls- och jordbruksbaserad biogasproduktion

Biogassystemet är komplext och kräver att flera olika aktörer arbetar tillsammans. Exempel på sådana aktörer är renhållningsföretag, lantbrukare,gasdistributörer samt användare av biogas till exempel som fordonsbränsle. Inom detta utvecklingsprogram återfinns insatser som på ett heltäckande sätt ska ge hela biogassystemet ökade konkurrensförutsättningar. Detta utvecklingsprogram innefattar hela kedjan från insamling av organiskt material till rötning och användning av gasen och biogödseln.

Fokusgruppens prioriteringar
Fokusgruppen har i sitt interna arbete tagit fram följande prioriteringar för området under 2014;
  • Effektivt utnyttjande av nya och befintliga substrat
  • Energi- och resurseffektivisering av biogasanläggningen
  • Kvalitetssäkring och produktifiering av rötresten
  • Minimering av metanutsläpp från biogasanläggningar och deponier
Hela strategidokumentet finns för nerladdning här.
 
Medlemmar
Avfall Sverige
Borås Energi och Miljö
DGC - Danskt Gastekniskt Center
E.ON Gas Sverige
Energigas Sverige
Göteborg Energi
JTI - Institutet för jordbruks- och miljöteknik
LRF
Lunds Universitet
Kraftringen
Malmberg Water
NSR
Purac
Purac Puregas
Scandinavian Biogas fuels
SLU - Sverige Lantbruks Universitet
SP - Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
Stockholm Gas
Svenskt Vatten
Swedegas
Swedish Biogas International
Tekniska verken
VAFAB Miljö