Storskalig gasförsörjning för drivmedels- och kraftproduktion

Fokusgruppen Storskalig gasförsörjning för drivmedels- och kraftproduktion behandlar frågor i hela värdekedjan, från produktion till slutanvändning.

I fokusgruppen diskuteras följande områden:
  • Förgasning och bränslesyntes
  • Power-to-Gas
  • Energilagring
  • LNG
  • Gastransport
  • Kraft-värme
  • Gasformiga drivmedel
  • Gasdrivna drivlinor, vägtransport och sjöfart
Fokusgruppens arbete bygger på de tidigare fokusgruppernas arbete. Deras strategidokument ger en uppfattning om den nya gruppens inriktning, och finns samlat HÄR.

Medlemsorganisationer
E.ON Gas Sverige
Energigas Sverige
Swedegas
Göteborg Energi
Kraftringen
Öresundskraft
Stockholm Gas
AGA Gas
SP - Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
Processum
DGC
Dong Energy
Värmlandsmetanol
ETC-Piteå
f3
SPBI
Siemens
Scania
SFC - Svenskt Förgasningscentrum 
Volvo
Wärtsilä