Mallar och blanketter

Här finner du blanketter och mallar för projektansökningar och rapport inom ramen för Samverkansprogram Energigasteknik.
 

Projektansökan
Projektansökan görs i mall i Energimyndighetens E-kanalen.
Bedömningsmallen som används av programrådet hittas här.

Projektavtal
Efter att ett projekt beviljats av Energimyndigheten skriver Energiforsk (f.d. SGC) ett avtal med utföraren utifrån denna mall, Projektavtalsmall

Rapport och presentation
Rapportmall - Nu ny Energiforsk-mall! Instruktioner för mallen hittar du HÄR.
PowerPoint-mall

Redovising och uppföljning
Mallar för lägesrapport, ekonomisk delredovisning samt ekonomisk slutredovisning hittar du här.
Riktlinjer för beräkning av motfinansiering genom naturabidragbeslutade av GD för Energimyndigheten 2008-10-27, dnr 06-2008-003143 kan laddas ner här
Naturabidrag redovises i följande mall på svenska eller engelska.


Skulle du råka få problem med att ladda ned någon av mallarna, så skriv ett mail så skickar vi gärna filen på mail istället.