Svenska Biogasföreningen

SBGF610202 Samverkansprojektet ”Biogas i Fordon”
Johan Rietz (red.) 2005
 
SBGF610203 Återkommande besiktning av högtryckstankar i lätta och tunga metangasdrivna fordon

2005

SBGF610206 Biogas i region Mälardalen
Daina Millers-Dalsjö, Sven Alexanderson 2002

SBGF610207 Kommunikationssystem för Gas-Tankstation
Hans Kättström, Sami Serti, Sven Alexanderson 2002

SBGF610208 Modulbyggd Tankstation
Hans Kättström, Sami Serti, Sven Alexanderson 2002

SBGF610209 Kartläggning av förutsättningarna för anläggningar för CBG i sydöstra Sverige
Stefan Liljemark 2003
 
SBGF610210 Utveckling av infrastruktur och marknad för biogas i fordon i Trestadsområdet

2005

SBGF610212 Samordning av webbaserad insamling av data och produktionsstatistik från biogasanläggningar
Daina Millers-Dalsjö 2004

SBGF610220 Inventering av fordonspotential biogasdrift i Södermanland
Jenny Råsten 2004
 
SBGF610303 Konvertering och homologering av Skoda Octavia Combi 1.6

Johan Rietz 2005
 
SBGF610305 Utveckling av infrastruktur och marknad för biogas i fordon i Sjuhäradsområdet

2005
 
SBGF610306 Utveckling av jordbrukets roll inom biogasområdet

2004
 
SBGF610307 Utveckling av biogas för fordon i Skövde/Skaraborg

2004
 
SBGF610308 Ökad biogasproduktion i Göteborgsregionen

2004
 
SBGF610309 Informationskampanj för ökad användning av gasdrivna fordon

2004
 
SBGF610311 Modell för strategi och planering vid introduktionskampanj för biogas i Kristianstad

2005

SBGF610313 Analys av systemutformning för biogasleverans till busstrafiken i Helsingborg
Ola Lloyd 2003

SBGF610316 Förstudie angående etablering av biogas för fordon i Ystad
Lars Andersson 2004
 
SBGF610317 Komplettering av Svenska Gasföreningens biogasanvisningar vad gäller direkt gasfordonsrelaterade avsnitt

2005
 
SBGF610318 Sammanställning av regelverk avseende transport av trycksatta containers med biogas eller naturgas

2005
 
SBGF610321 Utveckling av processintern metananrikning

2005
 
SBGF610323 Förutsättningar för att utnyttja biogas från Käppalaverket som fordonsbränsle för bussar och andra fordon

2005
 
SBGF610324 Förstudie om biogas för fordon på Arlanda flygplats och i Sigtuna kommun

2005
 
SBGF610325 Förstudie om produktionsförutsättningar samt marknadsanalys för CBG efter Norra Norrlandskusten

2005
 
SBGF610401 Ekologisk lunga för biogasuppgradering

2005
 
SBGF610402 Mätning av energi och sammansättning av gasblandningar med ultraljud

2005
 
SBGF610405 Biogas syd Informationskampanj riktad till alla aktörer med potential att medverka i en biogassatsning

2005
 
SBGF610407 Inventering och utvärdering av analysinstrument och flödesmätare för gasmätning i uppgraderingsanläggningar för biogas

2005
 
SBGF610408 Identifiering av parametrar som påverkar igensättning av fyllkroppar i uppgraderingsanläggningar med vattenskrubber (Microbial Growth on Pall-rings – A problem when upgrading biogas with the technique absorption with water wash)

2005
 
SBGF610409 Effektivitet av fordonsdesinfektion för transport av rötrest

2005
 
SBGF610410 Biogasdrivna persontåg på Tjustbanan (Västervik–Linköping) samt Stångdalsbanan (Linköping–Kalmar)

2005
 
SBGF610411 Förstudie Tekniska och ekonomiska förutsättningar för flytt av gasreningsanläggning

2005
 
SBGF610412 Mikrobiell analys av biogas

2005
 
SBGF610414 Utvecklingsbehov inom dual-fuel för tunga fordon

2005
 
SBGF610415 Konvertering av lastbil till biogasdrift med dual-fuel teknik

2005
 
SBGF610416 Informationsinsatser om biogas som fordonsbränsle i Västerås

2005